REKLAMAČNÍ ŘÁD ateliérU alicche

1.                      ZÁRUČNÍ DOBA

1.1.                  Svým kupujícím standardně poskytuji záruční dobu 24 měsíců, která běží od okamžiku převzetí zboží kupujícím.

1.2.                Tato záruční doba může být delší/kratší v závislosti na datu spotřeby uvedeném na obalu produktu. Záruční doba pak je omezena datem spotřeby.

a)     údaj o spotřebě je nejčastěji označen na obalu jako „spotřebujte do / best before“

b)     údaj o spotřebě nemusí být označen na obalu v případě, že jeho minimální trvanlivost přesahuje 30 měsíců

1.3.                V případě reklamace produktu se záruční doba automaticky prodlužuje o dobu trvání reklamace.

1.4.                V případě vyřízení reklamace výměnou zboží za nový kus, pokračuje původní záruční doba.

 

2.                      KDY REKLAMOVAT

2.1.                Kupující má právo reklamovat zboží, pokud jej obdrží v rozporu s kupní smlouvou anebo se v záruční době produktu objeví skutečnosti znemožňující jeho obvyklé používání.

2.2.                Kupující je povinen zboží po jeho převzetí prohlédnout tak, aby zjistil jeho případné vady a poškození. Pokud nějaké nalezne, je povinen je neprodleně nahlásit prodávajícímu.

2.3.          V případě že kupující přebírá zásilku od dopravce (ne prodejce), je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci.

2.4.          V případě shledání porušení přepravního obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí nebo poškození zásilky nemusí (doporučujeme!) kupující zásilku od přepravce převzít. Taková odmítnutá zásilka bude vrácena prodávajícímu, který na jejím základě vyexpeduje na své náklady v nejkratším možném čase náhradní produkty.

 

3.                      OZNÁMENÍ REKLAMACE

3.1.                Kupujícím doporučuji nejprve se obrátit telefonicky nebo e-mailem na mé kontaktní údaje, kde se s Vámi pokusím najít co nejoptimálnější řešení Vašeho problému.

a)     telefonicky: 732 128 456

b)     e-mailem: info@alice-zemkova.cz

3.2.                Reklamované zboží lze i rovnou dopravit prodejci jedním z následujících způsobů:

a)     donést osobně na provozovnu Ateliéru Alicche, Augarty 552, 664 59 Telnice

b)     odeslat balíkem bez dobírky na adresu Ateliér Alicche, Alice Zemková, Augarty 552, 664 59 Telnice. V takovém případě prosím o připojení krátkého vyjádření důvodu reklamace.

3.3.           Pro uplatnění reklamace je nutné přiložit originál či kopii pokladní účtenky nebo fakturu z e-shopu. V krajním případě lze použít pouze číslo objednávky, kdy může vyhledat doklad o zaplacení sám prodávající. Není to však jeho povinností.

3.4.                Pro uplatnění reklamace je nutné, aby na sebe kupující zanechal kontaktní údaje (minimálně jméno, příjmení, telefonní číslo a e-mail).

3.5.          Při předávání reklamace může kupující uvést požadovanou formu kompenzace (nový produkt, náhradní produkt, sleva na zboží, vrácení částky formou poukazu na nákup, vrácení částky). Prodejce se bude snažit tomuto požadavku vyhovět. Není však pro něj zavazující a může se změnit po dohodě se zákazníkem.

 

4.                      PRŮBĚH A ŘEŠENÍ REKLAMACE

4.1.                Prodejce informuje kupujícího o způsobu vyřešení reklamace do 3 pracovních dnů od obdržení reklamace a vystaví mu doklad o převzetí reklamovaného zboží.

4.2.                Na samotnou realizaci reklamace má prodejce 30 dnů.

4.3.                O vyřízení reklamace prodejce informuje kupujícího telefonicky či e-mailem na zanechané kontaktní údaje neprodleně od realizace.

4.4.            Prodejce může reklamované zboží vyměnit či opravit. V případě že to nelze, může zboží zlevnit či vrátit částku, za kterou bylo zakoupeno, formou poukazu nebo klasicky peněžně či převodem.

4.5.                V případě že prodejce nestihne vyřídit reklamaci v zákonné době 30 dnů, má zákazník okamžitý nárok na nový produkt nebo vrácení peněz (forma dle domluvy).

4.6.                Je-li reklamace uznána za oprávněnou, má kupující právo na úhradu účelně vynaložených nákladů spojených s uplatněním svého práva.

 

 

 

5.                      NELZE REKLAMOVAT

5.1.                Prodávající prohlašuje, že zboží nelze reklamovat v těchto případech:

a)     použité přípravky bez zjevné závady nelze vracet z hygienických důvodů

b)     zboží s prošlým či omezeným datem spotřeby nebo použitím, pokud tato skutečnost byla známa zákazníkovi již v době nákupu

c)     vada vzniklá na věci je způsobena běžným opotřebením

d)     vada zboží je způsobena kupujícím a vznikla nesprávným užíváním, skladováním, údržbou či mechanickým poškozením

e)     vada vznikla v důsledku vnější události mimo vliv prodávajícího

 

Platnost tohoto reklamačního řádu je od 31. května 2024.

 

Přejít nahoru